ACTIE: gebruik de code "thuiswerken" voor 2,5% korting!! (uitgezonderd bundel/actie producten, zit-sta tafels en bureaustoelen, vraag hiervoor een offerte aan)

 

RSI

RSI (Repetitive Strain Injury) is geen specifieke klacht, maar een verzamelnaam voor spier- en gewrichtsklachten aan handen, polsen, armen, schouders, en/of nek. Sinds 2004 is de term RSI vervangen door de term CANS. CANS staat voor ‘Complaints of Arm, Neck and/or Shoulder’. Easy Ergonomics gebruikt voornamelijk de meer algemeen bekende term RSI.

Wat is RSI? Hoe ontstaat RSI? En wat kunnen we er tegen doen? Lees hieronder verder.

RSI betekenis 

Een commissie van de Gezondheidsraad heeft in opdracht van de minister van Volksgezondheid en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek gedaan naar de stand van de wetenschap betreffende RSI en de RSI betekenis. Deze commissie heeft in 2000 naar aanleiding van dit onderzoek een rapport uitgebracht en o.a. een wetenschappelijke definitie van RSI geformuleerd.

Betekenis RSI:

RSI is een tot beperkingen of participatieproblemen leidend multifactorieel bepaald klachtensyndroom aan nek, bovenrug, schouder, boven- en onderarm, ellenboog, pols of hand, of een combinatie hiervan, gekenmerkt door een verstoring van de balans tussen belasting en belastbaarheid, voorafgegaan door activiteiten met herhaalde bewegingen of een statische houding van een of meer van de genoemde lichaamsdelen als een van de veronderstelde etiologische factoren.

Wat is RSI? 

Wat is RSI exact? RSI betekent letterlijk blessure door een herhaalde belasting. Doordat dezelfde beweging herhaaldelijk wordt gemaakt ontstaat een continue spierspanning, waardoor spier- en gewrichtsklachten kunnen ontstaan. 

In Nederland hebben circa 3,2 miljoen werkende Nederlanders te maken met RSI klachten (TNO). Dat komt neer op wee van de drie werkende mensen. De meeste klachten komen voor bij mensen die 8 uur of meer achter de computer of laptop werken (TNO). RSI klachten kost de maatschappij zo'n 2 miljard euro per jaar (TNO). Goede voorlichting, bewustwording en op tijd maatregelen nemen is erg belangrijk. Neem bijtijds maatregelen en negeer de signalen (pijn in armen, nek en schouders) niet.

Hoe ontstaat RSI 

Maar hoe ontstaat RSI dan? Als er langere tijd achter elkaar dezelfde handelingen worden uitgevoerd, kan dat klachten veroorzaken. Wanneer u veel achter de computer werkt belast u vingers, polsen, armen en de schouder- en nekregio. Deze spieren gaan pijn doen en de doorbloeding wordt slechter. Vooral in de handen en vingers is een goede doorbloeding belangrijk en deze worden zwaar belast door het typen en muizen.

De klachten beginnen meestal als tintelingen, een koud of dood gevoel of lichte pijn. Deze klachten kunnen verergeren tot chronische pijn en stijfheid. Nekpijn kan ook hoofdpijn veroorzaken. Klachten kunnen ook van het ene naar het andere lichaamsdeel verhuizen.

RSI in fasen 

Het grote gevaar bij RSI ligt in het sluipende verloop. Veel mensen kijken er niet van op dat ze soms een zere pols hebben of koude vingers. Ook zijn de pijn en vermoeidheid plaatselijk, niet echt hinderlijk en verdwijnen na het werk. Na verloop van tijd blijft de pijn echter aanhouden en begint krachtverlies op te treden. Er kunnen ook andere klachten optreden zoals irritatie, zwelling, slapheid, verlies van grijpvermogen, doof gevoel en soms zelfs al verbleking van de huidskleur.

In de laatste fase van RSI blijft de pijn aanhouden, ook 's nachts. De gewrichten kunnen gaan 'kraken', de huidtemperatuur verandert en de huid verkleurt en kan gaan zwellen. Alleen dit laatste stadium noemt men echte RSI. In het verleden werd aan fase 3 vaak de prognose onherstelbaar gekoppeld. Dit vooruitzicht kan leiden tot depressie en berusting. De overgrote meerderheid herkent een - langzame doch zekere - progressie naar herstel. 

RSI-klachten ontstaan vaak, maar niet altijd geleidelijk. Beginnende klachten kunnen zich ook in heel korte tijd ontwikkelen tot ernstige klachten. Het klachtenverloop kan enorm verschillen per persoon. De hierboven genoemde klachten worden in het algemeen wel herkend, maar daaruit blijkt niet precies in welke fase iemand verkeert. Dit mag geen gevolgen hebben voor de aanpak van de klachten.

Welke RSI hulpmiddelen zijn er? 

Zoals eerder is aangegeven kan langdurig werken achter een computer RSI klachten veroorzaken. U kunt zelf preventief een aantal maatregelen nemen en ergonomische RSI hulpmiddelen gebruiken. 

Allereerst moet u ervoor zorgen dat de werkplek ergonomisch is ingericht en dat u een ergonomische werkhouding aanneemt. Let op de volgende basisregels:

  1. Zorg voor voldoende ruimte op het werkoppervlak, zodat u uw polsen kunt laten rusten. Dan heeft u geen constante spierkracht nodig bij uw werkzaamheden.
  2. Gebruik beide handen en gebruik de muis niet langdurig met dezelfde hand.
  3. Typ met twee handen.
  4. Draai met het hele lichaam mee, als u de telefoon aanneemt.
  5. Trek papieren of de telefoon naar u toe als u iets wilt pakken. Iets met uitgestrekte armen doen, geeft veel belasting aan de armen.
  6. Zorg ervoor dat de computer goed recht voor u staat. De bovenkant van het beeldscherm dient op ooghoogte te zijn.
  7. Denk ook aan de instelling van uw bureaustoel. Uw voeten moeten op de grond staan en uw benen in een hoek van 90 graden. Lukt dan niet: gebruik dan een voetenbank.
  8. Blijf niet te lang achter het beeldscherm werken. Neem op tijd pauze en wissel de werkzaamheden af. Gebruik de pauze om wat spieroefeningen te doen. Probeer de muis zo vaak mogelijk los te laten en gebruik zoveel mogelijk het toetsenbord. Er is speciale pauzesoftware verkrijgbaar die de gebruiker attendeert op te nemen pauzes. Sommige softwarepakketten zijn uitgebreid met oefeningen op het scherm die men na kan doen om ontspanning en herstel te bevorderen.
  9. Aangezien een te grote werkdruk een belangrijke invloed heeft op het ontstaan en verergeren van RSI klachten is het verstandig om uw werk goed in te delen.

Ergonomische hulpmiddelen ter preventie van RSI 

Er zijn speciale ergonomische hulpmiddelen ter preventie van RSI op de markt verschenen ter preventie van bepaalde klachten. Met een Ergonomische Muis  of ergonomisch Mini Toetsenbord  kunt u veel klachten voorkomen / verminderen. De ergonomische toetsenborden zorgen voor een betere ondersteuning aan de polsen. Ergonomische muizen dwingen de gebruiker op een bepaalde manier te werken, zodat zij voor de minst mogelijke belasting aan polsen en onderarmen zorgen. 

Heeft u behoefte aan persoonlijk advies: neem dan contact op met onze deskundige adviseurs.