ACTIE: gebruik de code "thuiswerken" voor 2,5% korting!! (uitgezonderd bundel/actie producten en zit-sta tafels, vraag hiervoor een offerte aan)

 

Arbo

Arbo is de afkorting van het woord Arbeidsomstandigheden, oftewel de omstandigheden waarin een werknemer moet werken. U kunt hierbij denken aan gezondheid, veiligheid en welzijn van de werknemers. Het doel van Arbo is om ziekte en ongevallen op het werk te voorkomen. Veel Nederlanders brengen circa 40 uur door op de werkplek. Het is daarom belangrijk dat uw werkplek goed is ingericht. Een gezonde werkplek vermindert de kans op verzuim en bevordert de productiviteit. Wanneer u gezond bent, werkt u daarnaast met meer plezier en meer energie.

Wat staat er in de Arbowet?

De Arbo wet vormt de basis van de Arbowetgeving in Nederland. Het doel van de Arbowet is het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden en om ongevallen, arbeidsongeschiktheid en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen. In de Arbowet staan geen rechten en plichten, maar algemene bepalingen en richtlijnen over het door u te voeren arbeidsomstandighedenbeleid binnen uw bedrijf. De bepalingen en richtlijnen zijn gekoppeld aan wetenschappelijk onderbouwde normen en grenswaarden. De doelvoorschriften geven het gewenste resultaat aan.

Wat doet de arbeidsinspectie? 

De Arbeidsinspectie controleert of werkgevers en werknemers zich houden aan de verschillende wetten en besluiten op het gebied van arbeid. Bij de controles richt de Arbeidsinspectie zich voornamelijk op de werkgever, omdat deze in eerste instantie verantwoordelijk is voor de naleving van de wet binnen het bedrijf.

De arbeidsinspectie controleert onder andere:

  • De risico's rond de veiligheid of gezondheid van uw werknemers;
  • Te lange werktijden en/of te korte rusttijden voor uw werknemers;
  • Betaling onder het minimumloon;
  • Illegale arbeid;
  • Geen of lage naleving van de wetgeving in het algemeen.

Een onderzoek van de arbeidsinspectie vindt plaats naar aanleiding van klachten of ongevallen. Als werkgever bent u verplicht om arbeidsongevallen die leiden tot ziekenhuisopname, blijvend letsel of overlijden te melden aan de Arbeidsinspectie. Onderzoek van de arbeidsinspectie is erop gericht de oorzaak van het ongeval op te sporen, de overtreding op te heffen en herhaling te voorkomen. Bij overtredingen kan de Arbeidsinspectie de werkgever een boete opleggen. 

Waarom kiezen voor Easy Ergonomics

Investeren in ergonomische aanpassingen wordt vaak gezien als een kostenpost, maar door verlaging van het ziekteverzuim en verhoging van productiviteit betaalt deze investering zich snel weer terug. Investeren in ergonomie levert dus in feite iets op, in plaatst van dat het iets kost! Een goed ergonomisch ingerichte Arbo werkplek  voor iedere computergebruiker, dat is waar wij, als Easy Ergonomics, naar streven. Dit is namelijk zowel in het belang van werknemer als de werkgever! Easy Ergonomics biedt een ruim assortiment ergonomische hulpmiddelen voor de computerwerk, zoals de Ergonomische MuisErgonomisch Toetsenbord  en Monitorstandaard . En u kunt daarnaast ook bij ons terecht voor werkplekonderzoek