ACTIE: gebruik de code "thuiswerken" voor 2,5% korting!! (uitgezonderd bundel/actie producten en zit-sta tafels, vraag hiervoor een offerte aan)

 

Arbo werkplek

Een ARBO werkplek is een werkplek die aan de arbeidsomstandighedenwet voldoet. Uit onderzoek is gebleken dat werken aan een ergonomische computerwerkplek comfortabeler en prettiger werkt. Dit leidt tot een verhoging van het werkcomfort en een hogere productiviteit.

Arbo richtlijnen werkplek

Bij het inrichten van uw Arbo werkplek dient u rekening te houden met een aantal aspecten, de zogenaamde Arbo regels voor uw werkplek. Hieronder geven wij een aantal Arbo richtlijnen die u kunnen helpen bij het verbeteren van uw werkhouding en werkplek. Er is hierbij rekening gehouden met de Europese wetgeving, zodat u tevens aan de Arbowet voldoet.

Allereerst is het van belang dat u het werkblad van uw bureau en uw (ergonomische) bureaustoel kunt verstellen.
Daarnaast zijn ook de grootte en de plaatsing van het beeldscherm en documenten erg belangrijk. Het beeldscherm moet vrij en gemakkelijk te verstellen (hoogte en diepte) en te kantelen zijn. Wanneer uw beeldscherm niet in hoogte en diepte te verstellen is, kunt u gebruik maken van een Monitorstandaard  of Monitorarm . Het werkcomfort bij een beeldscherm van 19 inch of hoger is hoger dan bij kleinere schermen, omdat er bij grotere schermen minder sprake is van nekbuiging. De afstand tot het beeldscherm dient minimaal één armlengte te zijn, de hoogte van het scherm moet op of net onder ooghoogte liggen. Documenten moeten in lijn met het beeldscherm en het toetsenbord worden geplaatst, om rotatie van de nek te voorkomen. Wanneer u veel met documenten werkt, adviseren wij het gebruik van een Documenthouder

Tenslotte adviseren wij om gebruik te maken van een Ergonomische Muis  en een Mini Toetsenbord . Het werkcomfort zal hierdoor vergroten.

Arbo eisen op de werkplek

De werkgever dient werknemers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Om dit te waarborgen, heeft de overheid de Arbowet opgericht met regels waaraan werkgevers en werknemers zich moeten houden. De werkgever dient zich onder andere aan de volgende Arbowet verplichtingen te houden:

  • De werkgever ontwikkelt en voert de Arbo wet uit. De Arbowet is opgesteld om goede arbeidsomstandigheden te bevorderen en om ongevallen, arbeidsongeschiktheid en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen.
  • De werkplek dient volgens Arbo eisen te worden ingericht.
  • De werkgever zet zich in om ziekteverzuim te voorkomen en verminderen;
  • De werkgever biedt begeleiding in geval van ziekte;
  • De werkgever beschermt werknemers tegen seksuele intimidatie en agressie;

Verantwoordelijkheid naleving Arbo regels werkplek

De werkgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de veiligheid van werknemers op de werkvloer (Arbo eisen werkplek). De werkgever dient bij eventuele incidenten te kunnen bewijzen dat aan de zorgplicht is voldaan. Het overtreden van de Arbowetgeving werkplek kan voor de werkgever gevolgen hebben. Bij het niet of onvoldoende beschermen van werknemers tegen risico’s kan de werkgever een boete of zelfs gevangenisstraf krijgen. De Arbeidsinspectie is verantwoordelijk voor de naleving van de Arbowet (en Arboregels werkplek) en grijpt in als de regels worden overtreden. Overigens kan ook een werknemer een boete krijgen wanneer deze zich niet aan de Arbo regels houdt.

Vergroot de veiligheid op de werkvloer

De producten van Easy Ergonomics dragen bij aan een veiligere, ergonomische werkomgeving. Hiervoor bieden wij een groot assortiment met onder andere ergonomische muizen, mini toetsenborden, bureaustoelen en sta-zit tafels. Wilt u meer weten over arbo richtlijnen op de werkplek? Neem contact op met de adviseurs van Easy Ergonomics voor een vrijblijvend advies.